Witamy w roku szkolnym 2018/2019


OD PRZEDSZKOLA DO OXFORDU


Mobilna Szkoła Językowa COSMOPOLITAN profesjonalnym, licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym telc, zarejestrowanym na liście OŚRODKÓW CENTRUM EGZAMINACYJNEGO w Rzeszowie http://telc.net.pl/centra-i-osrodki/lista-centrow-i-osrodkow. Profesjonalne kursy i egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez organizację 
telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem,  posiadającą  czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu międzynarodowych egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie. Egzaminy The European Languages Certficates – telc kontynuują wieloletnią tradycję europejskich certyfikatów językowych, które od dziesięcioleci przyczyniają się do rozwoju nauczania języków obcych w Europie i na świecie. Egzaminy telc w dużym stopniu przyczyniły się do upowszechnienia nowoczesnych metod nauczania, takich jak powszechnie obecnie stosowane podejście komunikacyjne. Dzięki temu uczelnie wyższe oraz inne instytucje edukacyjne w Polsce i Europie zajmują dziś wiodącą pozycję w nauczaniu języków obcych zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznego. Międzynarodowe egzaminy telc – language tests, jako egzaminy językowe o ukierunkowaniu międzynarodowym, dzięki swej rzetelnej i uczciwej ocenie wyników kandydatów oferują większe możliwości w świecie naznaczonym mobilnością.
Co daje TELC?
Uzyskanie certyfikatu telc to: szansa zdobycia dobrego zawodu, szansa szybkiej i skutecznej kariery zawodowej, ale przede wszystkim możliwość pełniejszego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Europy i świata.
Certyfikat TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ jest świadectwem opanowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching.
  • Certyfikat TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.
  • Certyfikat TELC (minimum na poziomie B1) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, które pozwalają uzyskać uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół w Polsce z wyjątkiem innych kolegiów oraz szkół wyższych.
  • Certyfikat TELC jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2).
  • Certyfikat TELC uprawnia do nauczania języków obcych w klasach I - III Szkoły Podstawowej oraz w Przedszkolu od 01.08.2017  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1


I TY POTRAFISZ !!!
Pełna gama egzaminów językowych The European Languages Certficates–telc obejmuje: język ogólny i specjalistyczny między innymi z dziedzin: turystyki, biznesu, medycyny; egzaminy dla dorosłych, studentów i młodzieży już od 10 roku życia; ponad 70 różnych egzaminów na wszystkich poziomach zaawansowania językowego wg. CEF. W Europie egzaminy telc są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja). W Polsce egzaminy są uznawane przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

 Zapisy przez cały rok pod numerem tel. 693377334, 601339064